Potřebujete likvidovat elektrozařízení?

 

 • Odvezeme Vám elekrozařízení zdarma přímo z místa Vašeho sídla nebo bydliště.
 • Postaráme se o jeho vytřídění a ekologickou likvidaci.
 • Zajistíme jeho demontáž pro následnou recyklaci k opětovnému využití.
 • Poskytneme Vám veškeré podklady pro evidenci, výkaznictví a administrativní úkony spojené s odvozem a likvidací elektroodpadu.

Hledáte služby v odpadovém hospodářství?

 

 • Poskytneme výkon odborně způsobilé osoby.
 • Zpracujeme dokumentaci.
 • Zajistíme komplexní služby odpadového hospodáře.
   

Co pro Vás můžeme ještě udělat?

 

 • vykupujeme elektroopad a kabely
 • vykupujeme železné a neželezné kovy
 • zajišťujeme svoz plastů.